Tag Archives: ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

ZEN MIND ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

ZEN MIND ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

admin   มิถุนายน 16, 2020   ปิดความเห็น บน ZEN MIND ความผิดพลาดในการปฏิบัติ

ZEN MIND ความผิดพลาดในการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นตราบใดที่เธอยังคงปฏิบัติอยู่ เธอจะค่อนข้างปลอดภัย แต่การปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ นั้นเป็นเรื่องยาก เธอจะต้องหาวิธีในการในกำลังใจตัวเอง ทว่าการให้กำลังใจตัวเองโดย… Read more »