Tag Archives: คนรุ่นใหม่มีฝันอยากย้ายประเทศกันเถอะ

คนรุ่นใหม่มีฝันอยากย้ายประเทศกันเถอะ

admin   มิถุนายน 21, 2021   ปิดความเห็น บน คนรุ่นใหม่มีฝันอยากย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความฝันของคนรุ่นใหม่กลุ่มที่เป็นมันสมองของประเทศไทยความฝันของเขาในตอนนี้คือLeaveTheCountry หรือการย้ายออกจากประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเลยจากกลุ่มเฟสบุ๊คที่กำลังเป็นกระสและถูกพูดถึงก… Read more »