Tag Archives: Aesexy

มาทำความรู้กับผ้าอนามัยที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้

เมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราต้องใช้ผ้าอนามันเพราะว่าผู่หญิงทุกคนต้องใช้เพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องรู้ว่าการที่เราเข้าสู่วัยที่เราต้องใช้ผ้าอนามัยเป็นนเรื่องที่เราทุกคนต้องจอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่วิธีการใส่ผ้าอนามัยในแต่ละแบบเชื่อเราเถอะค่ะ  การที่เราใช่ผ้าอนามัยในแต่อย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราว่ามีแตกต่างกันออกไป  มีผ้อนามัยในแบบที่เราใช้แล้วทิ้งและสำหรับใช้แล้วสามารถที่กลับเอามาใช้ใหม่ได้เดี่ยว   เพราะว่าในแต่อย่างนั้นเราต้องมาเรียนรู้ในการที่เราใส่ว่าต้องใส่แบบไหน  เพราะว่าแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกัน  เราไปดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง          ผ้าอนามัยในสมัยก่อนไม่เหมือนกับผ้าอนามัยในสมัยนี้เพราะว่าจะแตกต่างกันออกไปร่วมด้วยกับการที่เดี่ยวนี้นั้นมีการพัฒนาที่เปลี่ยนไป  การที่เรามีประจำเดือนเป็นเรื่องที่ผุ้หญิงต้องพบเจอกับความมีกลิ่นคาวของเลือดในเมื่อก่อนนั้นไม่มีผ้าอนามัยเหมือนกับเดี่ยวนี้จะใช้เศษผ้าในการที่ผับแล้วเอามามัดไว้เพื่อที่จะเป็นการซับเลือดนั้นได้ดี          ทำไมเราต้องใช้ผ้าอนามัยเพราะว่าผู้หญิงนั้นเป็นการตกไข่และการบีบลัดมดลูกของเราจนคลายออกมาเป็นเลือดที่เราเรียกกันว่าเป็นประจำเดือนนั้นเอง  แต่ละคนนั้นจะเป็นไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนจะเป็นแค่ 3-7 วัน  ดังนั้นจะแตกต่างกันออกไป          ผ้าอนามัยจะมีทั้งกลางวันและกลางคืออยู่ที่เราใช้เพราะว่าการที่เราใช้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหน  กลางคืนจะเป็นชนิดแบบยาวจนถึงตูดด้านบน  และแบบกลางวันก็มีทั้งสองขนาดมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว  อยุ่ที่เราจะเลือกใช้และความสะดวกในแต่ละคน      ผ้าอนามัยในแบบของกลางวันจะมีทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีก  การที่มีปีกบางคนจะชอบเพราะว่าจะได้ไหลออกด้านข้าง  ส่วนบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าปีกที่พับอยู่ข้างขอบกางเกงจะบาดขา  และการที่เราใช้ผ้าอานมัยเดี่ยวนี้ได้มีการพัฒนาเพิ่มข้นกันออกไปอย่างเช่นเดี่ยวนี้มีกลิ่นของน้ำหอมเพื่อที่จะได้เวลาที่เราเข้าน้ำกลิงเลือดนั้นจะได้เหม็นเมื่อเราถอดออกมาเปลี่ยน  การที่เราต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยนั้นเราต้องเปลี่ยนทุกสองถึงสามชั่วโมงเพื่อการที่เรามีสุขภาพที่ดี และด้วยการที่มีการพัฒนาเราจะเห็นได้ว่าผ้าอนามันนั้นมีหลายแบบ  อย่างมีแบบสอด  แบบกลวยหรือวถ้วย  หรือว่าจะเป็นแบบผ้าที่เราสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก     ผ้าอนามัยแบบสอดนั้นจะเป็นแบบเชือกที่เราสอดเข้าไปในช่องคลอด  และมีเชือกใช้สำหรับในการที่เราจะต้องสอดเอาไปที่ช่องคลอด  จึงเป็นการที่เราศับประจำเดือนนั้นได้ดี … Read more »