Daily Archives: มกราคม 20, 2022

พายุโซนร้อน ราอี เตรียมถล่มฟิลิปปินส์

admin   มกราคม 20, 2022   ปิดความเห็น บน พายุโซนร้อน ราอี เตรียมถล่มฟิลิปปินส์

สำหรับทางด้านสาธารณภัยของประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยประชาชนแล้วหลังจากที่พายุโซนร้อน ราอี เตรียมที่จะพัดขึ้นฝั่งถล่มฟิลิปปินส์ประเมินเบื้องต้นกันว่าพายุจะทวีคูณเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นด้วย  กล… Read more »